Policy gällande personuppgiftsbehandling

Denna policy omfattar Sörmlandskök AB. Kontaktuppgifter för information och frågor gällande personuppgiftsbehandling är info@sormlandskok.se.

Sörmlandskök värnar om din personliga integritet och strävar att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Sörmlandskök kommer behandla dina personuppgifter som namn, adress, mail, telefon och personnummer som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt samt för uppföljning av försäljning, produktgarantier och kommande erbjudanden.

Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföring, vi lagrar inte personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Personuppgifter behandlas av ett fåtal personer, vi lämnar inte ut personuppgifter till någon annan organisation  än de som ska utföra tjänster i samband med köp eller förfrågan av våra produkter. Vid dessa fall sker behandlingen på uppdrag av Sörmlandskök.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. I fall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post (Sörmlandskök, Svarvarvägen 6A, 142 50 SKOGÅS). Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära rättning av dessa, att personuppgifterna begränsas, rätt till dataportabilitet d.v.s. kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan eller att de raderas.

Önskar du ytterligare information gällande hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen skicka ditt önskemål till info@sormlandskok.se

Cookies

Vår webbplats använder sig av cookies, cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av dessa i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Uppdaterad 2018-07-03